Ring oss!
Meberg AS

Tjenester og referanser

- den jobben vi gjør i dag skaper
morgendagens arbeid

Med lang erfaring fra bransjen er vi sikre på at alle tjenester gjøres på en forsvarlig måte og i henhold til kundens ønsker. Vi har flere faste kunder som stadig etterspør vår ekspertise.
Vi er entreprenører innen bygg og anlegg, og tjenestene våre inkluderer asfalt,
fjell-/betongsaging og kjerneboring, graving, støpning av fundamenter, asfaltlapping,
saging av fjell, injeksjon av betong, arbeidsvarsling og trafikkdirigering.

Vi påtar oss både store og små oppdrag, så ta gjerne kontakt for nærmere informasjon og avtale. 

Betongsaging og kjerneboring 

Støpning av fundamenter

Mindre jobb innen asfalt
og asfaltsaging

Saging av fjell

Etablering av detektorsløyfer

Arbeidsvarsling og trafikkdirigering

Trenger du bistand med tjenester innen bygg
og anlegg? Kontakt oss her!

Kontakt